Veiligheidsrisico vastgesteld bij bepaald type liftaandrijvingen

Liftbedrijven nemen hierop actie wat kan leiden tot stilzetten liften

Na het bekend worden van veiligheidsrisico’s bij liftaandrijvingen van het merk Sautter Lift Components, met de typeaanduidingen SWG0, SWG1, SWG2 en SWG3, toegepast in liftmachines van fabrikant Ziehl Abegg SE, type ZAS0, ZAS1, ZAS2 en ZAS3, heeft deze fabrikant de liftbedrijven in Nederland opgeroepen direct een controleactie uit te voeren bij door hen geplaatste of bij hen in onderhoud zijnde liftaandrijvingen van dit merk en type.

Stilzetten liften bleek nodig

Na de melding van de fabrikant dat direct een controleactie nodig was hebben de brancheorganisaties VLR en NLB alle liftbedrijven geïnformeerd en opgeroepen hier onmiddellijk mee te starten. Dat is ook gebeurd en heeft in een aantal gevallen ertoe geleid dat liftinstallaties zijn stilgezet vanwege een daadwerkelijk vastgesteld veiligheidsrisico. Het is begrijpelijk dat dit voor de liftgebruikers erg vervelend is, maar een lift met een veiligheidsrisico kan niet in bedrijf blijven.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brancheorganisaties VLR en NLB. Hieronder een link naar de berichtgeving op de websites van de VLR en de NLB.
VLR: https://www.vlr.nl/liftbranche-neemt-maatregelen-na-constatering-veiligheidsrisico-2/
NLB: https://www.nlb.nl/liftbranche-neemt-maatregelen-na-constatering-veiligheidsrisico/

Aanvullend bericht 8 april

De keuringsinstanties verifiëren tijdens de keuring of deze controles ook daadwerkelijk hebben plaats gevonden. Dit conform de afspraak binnen CCvDL (onderdeel SBCL) in overleg met Inspectie SZW. Is er geen controlerapport beschikbaar waaruit blijkt dat bij de betreffende aandrijvingen geen veiligheidsrisico’s zijn vastgesteld, dan heeft dat gevolg voor de uitslag van de keuring. Liftinstituut zal in voorkomende gevallen de lift afkeuren.