Wijziging in normen voor brandweerlift en brandmeldschakeling

De EU heeft de normcommissies opdracht gegeven om de geharmoniseerde normen die ‘een vermoeden van overeenstemming met de Richtlijn liften’ geven, aan te passen. Als hulpmiddel moet in de bijlage nu duidelijk staan aan welke essentiële richtlijneisen de norm voldoet. Onlangs zijn ook de normen voor brandweerliften en brandmeldschakelingen aangepast.

Al jaren helpen geharmoniseerde normen, zoals gepubliceerd in de Official Journal of the European Union (OJEU), producenten van liften en liftveiligheidscomponenten om een praktische invulling te geven aan de veiligheidseisen uit de Richtlijn liften. Omdat een groeiende groep van hen steeds vaker alleen de normen hanteert als basis voor veiligheidstoetsing, heeft de EU opdracht gegeven om de geharmoniseerde normen aan te passen.

Gewijzigde normen voor brandweerlift en brandmeldschakeling

Meer inzicht

De aanpassing is niet technisch van aard, maar vooral inzicht gevend. Zo moet duidelijker worden dat de producent wettelijk verplicht is om aan de essentiële eisen van de Richtlijn liften te voldoen. De norm geeft enkel ‘een vermoeden van overeenstemming met de Richtlijn’ aan, maar vervangt deze niet.

Hoe pakt dit uit voor de geharmoniseerde normen? Kon de normcommissie in de bijlage ZA voorheen volstaan met de opmerking dat de norm aansluit bij de Richtlijn liften, nu wordt deze vervangen door een tabel die precies aangeeft aan welke essentiële eisen uit de Richtlijn liften wordt voldaan met hantering van de norm.

De tabel maakt als hulpmiddel voor ontwerpers en constructeurs inzichtelijk aan welke eisen alsnog invulling moet worden gegeven. Inzicht in dit hiaat tussen norm en richtlijn kan helpen om de aansprakelijkheidsrisico’s voor producenten te beperken.

Normen voor brandweerlift en brandmeldschakeling

De normen EN 81-20 en EN 81-50 voor liften zijn eerder al aangepast en onlangs ondergingen ook de ‘brandweernormen’ deze wijziging. Het gaat hierbij om de EN 81-72, de vervaardigingsnorm voor brandweerliften, en de EN 81-73 voor brandmeldschakelingen die de lift bij brand veilig naar de verdieping leiden en uitschakelen. Ook deze twee normen bevatten nu de bijlage ZA die aangeeft op welke eisen er een vermoeden van overeenstemming is met de Richtlijn liften.

Hoewel de normen voor brandweerliften en brandmeldschakelingen doorgaans goed van toepassing zijn op standaardliften in standaardsituaties, houden deze niet altijd rekening met specifieke gebruiksomstandigheden. Zo kan een andere gebruikersgroep (bijvoorbeeld ouderen) of een speciaal gebouw bijzondere risico’s met zich meebrengen. De tabel in de bijlage ZA vertelt de producent van liften in hoeverre veiligheidseisen uit de Richtlijn liften afgedekt zijn.

Meer informatie:

  • Ondersteuning nodig bij de certificering van uw brandweerlift of brandmeldschakeling? Neem contact op met Liftinstituut.
  • De volledige normteksten van de EN 81:72:2020 en EN 81:73:2020 zijn verkrijgbaar via www.nen.nl.