Liftkeuring: de periodieke liftkeuring

Met een periodieke liftkeuring voldoet u aan de wettelijke plicht om uw personenlift(en) elke achttien maanden te laten keuren. Kiest u voor de periodieke liftkeuring van Liftinstituut, dan kiest u voor een onafhankelijk oordeel over de veiligheid van uw liften. Het overzichtelijke keuringsrapport biedt inzicht in de bevindingen van onze inspecteur.

Aansprakelijkheidsrisico’s voorkomen

Voor het vervoer van personen en goederen zijn liften onmisbaar. Hoewel liftgebruikers vooral het gebruiksgemak ervaren, is de liftveiligheid voor hen net zo belangrijk. Daarom laten gebouweigenaren en -beheerders hun liften periodiek keuren door Liftinstituut. Dat doen zij niet alleen omdat de periodieke liftkeuring verplicht is en hoort bij ‘goed huisvaderschap’. Ze doen het ook om calamiteiten, negatieve publiciteit en financiële risico’s te voorkomen.

Periodieke liftkeuring: de voordelen van Liftinstituut

 • Objectieve en onafhankelijke liftkeuring
  Deskundige inspecteurs verrichten de periodieke liftkeuring op basis van de wettelijke eisen in het Warenwetbesluit liften. Zie hieronder waarop onze liftinspecteur let.
 • Duidelijk keuringsrapport
  Ons overzichtelijke rapport biedt direct inzicht in eventuele tekortkomingen.
 • Herkenbaar keurmerk in de lift
  Bij goedkeuring brengt de inspecteur het bekende Liftinstituut-keurmerk aan. Het bewijs voor liftgebruikers dat u alles doet om de liftveiligheid te waarborgen. Ook sturen we u het Certificaat van Goedkeuring.

Ontdek VIP, de alles in één liftkeuring

Naast de periodieke keuring biedt Liftinstituut ook een Volledig Inspectie Pakket (VIP). Daarmee besteedt u alle zorg in één keer aan ons uit. Naast de liftkeuring zorgen wij voor de assistentie. En u krijgt een onderhoudscheck op de koop toe. Lees meer over onze VIP-keuring.

Waarop let onze liftinspecteur op?

Voor de veiligheid van alle liftpassagiers controleert de inspecteur van Liftinstituut uw lift op ruim zestig punten. Waar let hij op als hij uw lift keurt? Een greep uit alle veiligheidschecks die hij tijdens de liftkeuring doet.

1. Controle snelheidsbegrenzing.
Overschrijdt de lift de maximumsnelheid met meer dan 15%? Dan moet de snelheidsbegrenzer de vang in werking stellen. De inspecteur checkt de werking tijdens de liftkeuring.

2. Controle vanginstallatie.
De vang is het belangrijkste veiligheidssysteem. Breken de draagkabels? Dan moet de lift vol remmen. De vertraging mag niet meer dan 1G bedragen.

3. Controle draagkabels.
Het maximaal toegestane aantal breuken per kabeldeel (100 tot 150 mm) is 5 per streng en 15 per slag. De kabelspanning mag onderling niet verschillen.

4. Inspectie tegengewicht.
Het tegengewicht is meestal 50% zwaarder dan de liftkooi. Met een gewicht tot wel 1800 kg mag het nooit uit de geleiding lopen.

5. Controle deurvergrendeling.
De lift mag alleen rijden als de schachtdeuren gesloten en vergrendeld zijn. De minimale grendelafstand is 7 mm.

6. Controle knelbeveiliging.
Sluiten de liftdeuren tijdens het instappen? Dan moet de beveiliging ervoor zorgen dat ze meteen weer opengaan.

7. Controle stopverschil.
20% van alle liftongelukken wordt veroorzaakt door liften die niet gelijk met de verdieping stoppen. Het hoogteverschil mag maximaal 10 mm zijn.

8. Controle intercom.
Wie opgesloten raakt, moet hulp kunnen inschakelen. De inspecteur controleert tijdens de liftkeuring of de intercom functioneert.

9. Controle noodverlichting.
Valt de stroom uit, dan moet de noodverlichting aangaan. Zo kunnen de passagiers de intercom of alarmknop vinden.

10. Controle veiligheidscircuit.
Een lift mag alleen rijden als alle veiligheidscontacten gesloten zijn. Is dat elektrisch correct gerealiseerd? Zijn de contacten veiligheidscontacten? We checken het tijdens de liftkeuring.

Liftkeuring: alle vragen en antwoorden op een rij

Is een liftkeuring verplicht?
De wet schrijft voor dat (personen)liften periodiek worden gekeurd. De lift moet de eerste keer binnen twaalf maanden worden gekeurd. Daarna vindt de periodieke liftkeuring elke 18 maanden plaats. De verplichting van een periodieke keuring geldt niet voor goederenheffers, (klein)goederenliften, roltrappen, rolpaden, hefplateaus, trapliften, bouwliften en gevelonderhoudsinstallaties.

Waarom kiezen gebouweigenaren en -beheerders voor Liftinstituut?
Met ruim tachtig jaar aan ervaring in liftkeuringen weten onze liftinspecteurs precies waar het op aankomt bij een liftkeuring. Maar gebouwbeheerders en gebouweigenaren kiezen met name voor Liftinstituut, omdat het oordeel van onze inspecteurs onafhankelijk is. Zo is een objectief veiligheidsoordeel altijd gewaarborgd.

Is de periodieke liftkeuring ook geschikt voor controle na oplevering of modernisering?
Nee, hiervoor biedt Liftinstituut speciale keuringen:

 • Heeft u onderdelen van een lift laten vervangen? Laat de onderdelen keuren met een modificatiekeuring.
 • Is uw nieuwe lift correct gemonteerd? Met de eindcontrole kiest u voor een onafhankelijke beoordeling.

Biedt de periodieke liftkeuring inzicht in de prestaties van het onderhoudsbedrijf?
De periodieke keuring beoordeelt de veiligheid van uw (personen)lift. Wilt u inzicht in de onderhoudsprestaties? Dan biedt de onderhoudscheck uitkomst. Bij de VIP-keuring is deze onderhoudscheck inbegrepen.

Neem vandaag nog contact op met onze afdeling Customer Service via 020 – 435 06 06

Stuurt u liever een mail? Dat kan ook via: verkoopbinnendienst@­liftinstituut.nl.