ISO 25745 onder de loep – deel 3:
kansen voor gebouweigenaren en producenten

Liftinstituut heeft veel ervaring in het meten van het energieverbruik en het vaststellen van energielabels conform de EN-ISO 25745. De metingen volgens de nieuwe standaard bieden extra kansen voor gebouweigenaren, gebouwbeheerders en lift-, roltrap- en rolpadproducenten. Met het EPC-certificaat in de hand scoort een gebouw extra BREEAM-punten. En met een energiemeting maakt de producent het energiebesparende effect van de investeringen in modernisering direct inzichtelijk.

BREEAM bij de EPC-certificering van liften

Liftinstituut heeft bij de EPC-certificering ook oog voor BREEAM, het duurzaamheidslabel voor gebouwen (www.breeam.nl). Willem Kasteleijn, productmanager liften, licht toe: “Voor energiezuinige liften in nieuwe gebouwen kun je twee creditpunten binnen BREEAM-NL nieuwbouw behalen.”

VDI 47071 onbruikbaar voor aantonen BREEAM-creditpunten

“Een van de voorwaarden voor twee creditpunten is dat een onafhankelijke meting aantoont dat minimaal een energielabel B wordt behaald op basis van de ISO 25745-2. Met ons EPC-certificaat op basis van ISO 25745-2 is dat prima aantoonbaar. De VDI 4707-1 mag voor de huidige versie van BREEAM-NL nieuwbouw (30-6-2020) niet meer gebruikt worden om creditpunten aan te tonen.”

Roltrappen en BREEAM

Ook voor energiezuinige roltrappen en -paden zijn twee creditpunten te behalen. “Volgens BREEAM-NL nieuwbouw is minimaal een energielabel A+ conform ISO 25745-3 nodig, gemeten door een onafhankelijke partij. Ook moet de roltrap of het rolpad zijn voorzien van minstens een van de volgende eigenschappen conform ISO 25745-3 paragraaf 5.6 b: ‘slow speed’ óf ‘auto start’. Dit geven we op ons EPC-certificaat weer.”

BREEAM en liften en roltrappen in bestaande gebouwen

Conform BREEAM-NL In-Use kunnen bestaande gebouwen ook creditpunten behalen met energiezuinige liften, roltrappen en rolpaden.

  • Een lift krijgt twee BREEAM-creditpunten bij een energielabel C of beter. Voor het bepalen van het energielabel geldt de VDI4707-1 of de ISO 25745-2.
  • Een roltrap krijgt twee BREEAM-creditpunten bij een energielabel C of beter. Voor het bepalen van het energielabel geldt de ISO 25745-3.

Energiemeting: ook interessant bij modernisering

Kasteleijn heeft nog een tip voor leveranciers. “Bij modernisering van een lift denken zij niet altijd aan de mogelijkheid om deze te combineren met een energiemeting, terwijl dit wél een mooie gelegenheid hiervoor is.”

“Leveranciers kunnen hieraan meer aandacht geven door in hun offerte of bestek voor de modernisering ook een calculatie voor de mogelijke energiebesparing na modernisering op te nemen. Vergezeld door een onafhankelijke Liftinstituut-energiemeting voor en na de modernisering laten ze zien dat de investering extra loont dankzij de behaalde energiebesparing.”

Verder lezen?