Verduurzaming van gebouwen verbetert verhuurbaarheid

Verduurzaming is een oplossing om de verhuurbaarheid te verbeteren en de kans op leegstand te verkleinen. Door gebouwen energiezuiniger te maken, kunnen jaarlijks veel kosten worden bespaard.

Bovendien willen vastgoedeigenaren de verhuurbaarheid van bedrijfsruimte hiermee verhogen. Dat en meer blijkt uit de in 2010 verschenen vastgoedrapportage ‘We’re Amsterdam’, die jaarlijks wordt uitgebracht door Boer Hartog Hooft en de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam. In het rapport ‘We’re Amsterdam’ zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek dat Boer Hartog Hooft samen met Cofely Energy Solutions heeft uitgevoerd. Onder 1.400 leden van de KennisKring Amsterdam is een enquête afgenomen om te peilen wat de bereidheid is tot verduurzamen. Hieruit is onder andere gebleken dat een overgrote meerderheid van de huurders wil overgaan tot energiebesparing in het gehuurde pand, zolang de totale huisvestingslasten dalen. Ook is gebleken dat zowel huurders als eigenaren willen investeren in duurzaamheid.

Gebrek aan kennis

Daarnaast is onderzocht hoe gebruikers aankijken tegen verduurzaming van het pand waarin zij zelf zijn gevestigd. Uit de uitkomsten blijkt dat gebruikers weinig kennis hebben van energiebesparing. Driekwart van de respondenten is het bijvoorbeeld eens met de stelling dat in een pand met energielabel A het energieverbruik laag is. Dit is opvallend te noemen, omdat een pand met energielabel A niet per definitie een laag energieverbruik hoeft te hebben. Een pand met label A schept slechts de fysieke voorwaarden voor zuinig energiegebruik. Het gedrag van de gebruiker en het beheer spelen ook een belangrijke rol.