Evacuatie met behulp van liften eenvoudiger

Langzaam maar zeker groeit het besef dat het noodzakelijk is de liften te gebruiken als je snel gebouwen wilt ontruimen bij brand of calamiteiten. Vanuit die gedachte heeft Mitsubishi Elevator Europe (MEE) recentelijk een evacuatieschakeling voor liften ontwikkeld die uitermate geschikt is voor gebruik door de BHV-organisatie.

Het kenmerkende verschil met andere systemen is dat de lift hierbij wordt aangestuurd vanaf de verdieping die ontruimd moet worden, en dus niet vanuit de kooi of op afstand. Onderdeel van het systeem is een geïntegreerde intercom. Communicatie is immers essentieel bij ontruimingen. Deze besturing kan zowel in laagbouw, middelhoogbouw en in heel hoge gebouwen worden toegepast.

Onderzoek systemen voor evacuatie

Mitsubishi deed voorafgaand aan deze nieuwe ontwikkeling het nodige onderzoek naar de voor- en nadelen van systemen voor evacuatie zoals die tot nu toe in gebruik zijn. Bijvoorbeeld de evacuatie met behulp van een geautomatiseerd gebouwbeheersysteem of de evacuatie vanaf een verzamelverdieping met een zogenaamde ‘lifeboat elevator’. Ook is Britse norm BS 9999 bestudeerd, gericht op het evacueren van gehandicapten met een lift. Deze norm is gebaseerd op het principe dat er een interne bedrijfshulpverlener in de liftkooi staat, die de gehandicapten vervoert, voordat de brandweer komt.

Gecertificeerd door Liftinstituut

Certificatie van het prototype van de besturing is uitgevoerd door Liftinstituut, aan de hand van de veiligheidsnormen voor brandweerliften, de EN81-72 en de EN 81-73. Ook de TS 81-76 was een belangrijk referentiekader. Waar er afwijkingen van deze normen waren, werden uitgebreide risicoanalyses toegepast. Albert Jan van Ommen, Manager Business Unit Certification Liftinstituut: “Veiligheid staat voorop, dus dat is ook het uitgangspunt geweest bij deze certificering. Het afgegeven certificaat is dan ook het bewijs dat aan alle betreffende veiligheidsvoorschriften is voldaan. Met recht een felicitatie waard! “

Publiciteit

Mitsubishi presenteert het nieuwe systeem voor het eerst tijdens het Europese liftcongres te Stuttgart in Duitsland. Daarnaast wordt een artikel met technische en achtergrondinformatie, inclusief reacties uit de markt opgenomen in Liftinstituut Magazine 321 (sept. 2014).