Reglementen

Het Liftinstituut is voor veel van zijn activiteiten geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (C067/I154). Essentieel voor deze accreditatie is dat opdrachtgever en opdrachtnemer van keuringen en certificatietrajecten zich houden aan de reglementen die onderdeel uitmaken van het Liftinstituut kwaliteitsysteem. Dit geheel conform de afspraken die daarover in het offerte-opdrachttraject zijn gemaakt. Hier een weergave van deze reglementen:

REGLEMENTEN: