PandGarant krijgt aanmoedigingsoorkonde Safety Award lifteigenaren en beheerders

VvE beheerder PandGarant uit Groningen steeg met maar liefst 30 plekken van 35 naar plaats 5 als het gaat om het omlaag brengen van het aantal afgekeurde liften en aantal keuringspunten op rapportages. Rick Consten, technisch beheerder bij PandGarant: “We wisten niet precies waar jullie voor kwamen, maar dit klinkt wel heel positief.”

Extra uitleg is dus gewenst en daarom licht John van Vliet, managing director Liftinstituut, toe waarom PandGarant de oorkonde verdiend heeft: “Wij kijken naar het aantal liftafkeuringen en het aantal schone rapporten. Jullie aantal afkeuringen is gezakt van 8,8 procent naar 2,7 procent en dat is een aanzienlijke daling én een prachtig resultaat. Ook het aantal schone rapporten is erop vooruitgegaan: van 20 naar 40 procent. Toch moeten we ook slecht nieuws brengen…

Het slechte nieuws is dat jullie niet nummer één staan en nog een paar stappen verwijderd zijn van de Safety Award. Maar het goede nieuws is dat jullie de hoogste stijger zijn. We hebben zelfs nog nooit zo een enorme stijging gezien, dus dit is een geweldige prestatie en dat verdient een aanmoedigingsoorkonde om uiteindelijk die Safety Award in de wacht te slepen!”

Tonny Post, eveneens technische beheerder bij PandGarant, denkt te weten waardoor dit mooie resultaat komt. “Na een aantal jaren al nauw te hebben samengewerkt met VVEPunt, zijn wij vorig jaar juli gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam PandGarant. Door deze fusie kunnen we onze beheerprocessen beter op elkaar afstemmen en gebruik maken van elkaars capaciteiten en kennis. En dat kunnen de VvE’s merken; onze dienstverlening is verbeterd en acties worden sneller opgepakt. Bijvoorbeeld als het gaat om het oplossen van keuringspunten van de liftinstallaties.

Meerjaren Onderhouds Begroting (MJOB)

Rick vult aan: “Daarnaast werken we nu nauw samen met Lift Management NL. Zij zijn gespecialiseerd in advies en beheer van o.a. liftinstallaties. Die samenwerking promoten wij ook actief bij VvE’s, want VvE’s hebben daar echt voordeel van. Lift Management NL zit namelijk met de VvE-besturen om tafel om samen een meerjarenonderhoudsplan te maken voor de liften en daar horen ook onderhoudscontracten bij. Wij zien dat er VvE’s zijn die onderhoud en keuringen op z’n beloop laten en dan kunnen ze voor vervelende verrassingen komen te staan. In het ergste geval afkeuring en dus stilstand van de lift. Dat wil niemand. Met goed, regulier onderhoud kun je dat voorkomen.

Daarnaast reserveert een VvE een budget voor onderhoud, zodat de VvE niet te maken krijgt met onvoorziene en soms ook hoge kosten. En in het ergste geval heeft de VvE dan niet voldoende geld in kas om die kosten te betalen. Maar, dat zal toch moeten, want de lift móet rijden! De MJOB is geen plan gebaseerd op alleen leeftijd van de lift, verwachte slijtage en afschrijving. Het is maatwerk waarbij naar de werkelijkheid wordt gekeken. Zo is de kans dat je voor verrassingen komt te staan veel kleiner.” Tonny: “Het blijft overigens wel altijd een uitdaging bij VvE’s om duidelijk te maken wat de waarde is van een meerjarenplan en onderhoudscontract. Want, ja, het kost natuurlijk toch geld. En sommige VvE’s kijken alleen daarnaar. Maar de ervaring is wel dat als je uitlegt dat het om de veiligheid van de bewoners gaat en je zo de uitgaven beter kunt beheren, ze eerder vooruit willen kijken en voorbereid willen zijn.”

Opvolging keuringspunten

“Door de samenwerking met Lift Management NL zitten we ook veel meer op de opvolging van onderhoudspunten. Ik merk dat ik zelf ook onderhoudsrapporten er vaker bij pak en ervoor zorg dat de opmerkingen van het liftonderhoudsbedrijf worden opgevolgd. Zo voorkomen we dat die punten op het keuringsrapport terugkomen. Dat kan een reden zijn van de stijging van het aantal rapporten zonder opmerkingen.”

Kennis en ervaring

Positief wordt de samenwerking met Liftinstituut gezien. Rick: “We weten ruim van te voren wanneer jullie komen en jullie geven ook altijd een dagdeel aan. Dat is fijn, dan hoef je niet een hele dag in te plannen. De tijdige aankondiging geeft ons tijd om de VvE’s te informeren over de geplande keuring.” Tonny: “En het is heel fijn dat er bij Liftinstituut veel kennis en ervaring zit, ook in relatie met wooncomplexen en VvE’s. En dat moet natuurlijk ook, want als je dat niet begrijpt, dan kom je voor niks inspecteren. Het is ook prettig dat je direct met de inspecteur van Liftinstituut contact kunt opnemen als je vragen hebt over de keuringspunten. De lijntjes zijn kort en de bereikbaarheid goed.”

Safety Award

Met slechts vier plekken verwijderd van de eerste plek, willen we graag weten of we volgend jaar de Safety Award mogen komen uitreiken. Rick: “100 procent kan je het nooit goed doen, dat begrijpen we ook, maar deze aanmoedigingsoorkonde geeft wel de aanmoediging om nog alerter te zijn en nog beter ons best te gaan doen. Want dat is wel wat ik gelijk dacht toen we de oorkonde in ontvangst namen: hoe kunnen we het nog beter doen? Dus dat geeft stof tot nadenken en daar gaan we ons ook zeker over buigen.” Blij zijn de heren in ieder geval met de oorkonde. Tonny: “We zijn Groningers hè, dus we staan niet meteen op de tafel te dansen, maar dit is wel heel leuk. Namens PandGarant: bedankt!”