Een stilstaande lift is nogal een sluipverbruiker…

Er is de laatste tijd veel te doen over duurzaamheid. Ook liften ontspringen de duurzaamheidsdans niet. Zo kennen liften inmiddels ook een energielabel. Nog niet wettelijk verplicht overigens, maar wel voorgeschreven onderdeel voor het verkrijgen van een duurzaamheidslabel voor het gebouw, zoals bijvoorbeeld BREEAM.

Energieverbruik van liften wordt in hoofdzaak bepaald door het verbruik tijdens het bewegen van de lift en tijdens stilstand. Als je je realiseert, dat het heel gebruikelijk is dat een lift maar 0,5-1 uur per dag werkelijk in beweging is, dan is het eigenlijk heel voor de hand liggend om eens goed te kijken naar het energieverbruik tijdens stilstand. Een stilstaande lift doet achter de schermen namelijk nog heel wat. Zo brandt er voortdurend licht in de liftkooi, draaien er ventilatortjes en staat er een besturingssysteem continu op wacht of er iemand op het knopje gaat drukken. Dat kost energie.

Het effect van dit “standby” energieverbruik is ruim 10 jaar geleden al eens onderwerp geweest van een Zwitsers onderzoek. In onderstaand plaatje zie je dat van heel veel van de onderzochte liften, het “standby” energieverbruik meer dan 50% van het totale energieverbruik van de lift is. Zelfs meer dan 75% is geen uitzondering!

Grafiek onderzoek stilstaande lift

Bron: Energy consumption and efficiency potentials of lifts
Auteurs: Jürg Nipkow; Max Schalcher, Swiss agency for efficient energy use S.A.F.E., HTW Chur University of Applied Sciences

En dat standby verbruik kan in kWh uitgedrukt aardig oplopen. Liftinstituut heeft al veel energiemetingen aan liften uitgevoerd en een standby verbruik van 300 Watt of meer is echt geen uitzondering. Een eenvoudig rekensommetje leert dat dit op jaarbasis een slordige 2630 kWh sluipverbruik op de elekriciteitsmeter bijschrijft. Ongeveer het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden. Niet mis dus. De keerzijde is, dat je met een bestaande lift beperkt ben om het standby-verbruik te verlagen. Zo kun je wel enig effect bereiken met een spaarschakeling op de verlichting in de liftkooi en deze vervangen door LED-lampen, maar als je verder wilt besparen, zul je moeten denken aan het compleet vervangen van de liftbesturing. Als je dat doet, moet je zeker de verwachte energiebesparing laten specificeren door het liftbedrijf en laten nameten door een betrouwbare energiemeting door Liftinstituut.