Asbest in liftschachten

Bij onderhouds – en renovatiewerkzaamheden van liftinstallaties en –schachten kunnen betrokkenen met asbest te maken krijgen. In ruim 20 procent van de Nederlandse liften zit namelijk nog asbest, vertelt asbestexpert Arjo van Houselt van RPS advies- en ingenieursbureau. Hoe kun je dat vaststellen, waar moet je precies op letten en wat kun je eraan doen?

In praktisch alle gevallen gaat het hier om hechtgebonden asbest waarbij de asbestvezels stevig verankerd zitten in het dragermateriaal. Vezels zullen nauwelijks vrijkomen als dit materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt. Bij het verwijderen van een wand, het plaatsen van een nieuwe kabelgoot of het vervangen van een complete lift, zijn de potentiële gevaren van asbest echter níet goed te overzien! Verreweg de meeste hechtgebonden asbest zit verstopt in de asbesthoudende verloren bekistingstroken die zijn achtergebleven na het verwijderen van de bekisting.

Arjo adviseert liften in gebouwen van vóór 1994 altijd te laten inventariseren door een gespecialiseerd bedrijf. Een kleine investering waarmee je een hoop narigheid voorkomt. Alleen een deskundig verwijderingsbedrijf mag asbest uit bouwwerken en objecten verwijderen. Is het asbesthoudende materiaal rechtmatig toegepast, dus vóór het verbod in 1993, dan is er geen wettelijke verplichting voor verwijdering. Voorwaarde is wel dat dit product nog onbeschadigd en niet verweerd is.

Bij Hoog Catherijne in Utrecht zijn alle liftschachten geïnventariseerd op asbesthoudende materialen. RPS heeft daar een inventarisatierapport van gemaakt en deze één-op-één vertaald naar een online vastgoeddossier waarmee een overall beeld ontstaat van waar asbest zich bevindt.

MEER LEZEN?

Bovenstaande is een samenvatting van het uitgebreide artikel dat verscheen in Liftinstituut Magazine nr 326.