Informatiebehoeften over ontvangen, opslaan en raadplegen van keuringsinformatie onderzocht

​Liftinstituut heeft onderzoek gedaan naar de informatiebehoeften van haar relaties rond het ontvangen, opslaan en raadplegen van keuringsinformatie. De resultaten van dit onderzoek zijn verassend.

Het informatiebehoeftenonderzoek is uitgevoerd door Joey Tienhooven, trainee Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam.

Aanleiding tot het informatiebehoeftenonderzoek

De digitalisering van de informatie over liftgebruik, -onderhoud en -keuringen neemt toe. Het aantal lifteigenaren en -beheerders dat keuringsinformatie op papier ontvangt, neemt gestaag af, terwijl het aantal lifteigenaren en -beheerders dat keuringsinformatie digitaal ontvangt, blijft groeien. Momenteel raadplegen lifteigenaren en -beheerders keuringsinformatie uit eigen archief of via het Liftinstituut-klantportaal. Naast Liftinstituut, ontwikkelen en exploiteren ook andere bedrijven uit de liftbranche online klantportalen waarin lifteigenaren en -beheerders informatie over hun liften kunnen ontvangen, opslaan en raadplegen. Als gevolg van deze ontwikkeling heeft Liftinstituut besloten onderzoek te doen naar de wensen van relaties, als het gaat om het ontvangen, opslaan en raadplegen van keuringsinformatie. De resultaten van dit onderzoek worden in dit artikel gepresenteerd.

De enquête

De resultaten zijn gebaseerd op de enquêteresultaten van het informatiebehoeftenonderzoek. Deze enquête is gehouden onder 489 relaties. Deze relaties bestaan uit lifteigenaren en -beheerders die minimaal 25 liften in eigendom of beheer hebben. Van de 489 relaties hebben uiteindelijk 200 relaties deelgenomen aan de enquête. Zij hebben antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • hoe wilt u keuringsinformatie ontvangen?
  • Hoe slaat u keuringsgegevens op?
  • Hoe wilt u keuringsinformatie gaan opslaan?
  • Op welke manier raadpleegt u keuringsinformatie?
  • Hoe wilt u keuringsinformatie gaan raadplegen?
  • Met welke (lift)partij wilt u dat Liftinstituut keuringsinformatie deelt?
  • Via welk klantportaal wilt u over drie jaar keuringsinformatie raadplegen?

Tijdens de enquête hebben alle respondenten de gelegenheid gehad om meer voorkeuren aan te geven. Het totaal aantal antwoorden kan daarom boven het totaal aantal respondenten van 200 uitkomen. De enquête werd in juni 2016 gehouden.

Tabel 1

Ontvangen van keuringsinformatie (Tabel 1) – Aantal respondenten: 200

Het grootste gedeelte (181 van de 200 respondenten) wil keuringsinformatie per e-mail ontvangen. Vervolgens wil het grootste gedeelte keuringsinformatie ook ontvangen in het Liftinstituut-klantportaal. Opvallend is dat er geen behoefte is om keuringsinformatie per telefoon, SMS- of WhatsApp-bericht te ontvangen.

Tabel 2.1

Opslaan van keuringsinformatie (Tabel 2.1 en 2.2) – Aantal respondenten: 192

De helft van de respondenten die aangeven nu keuringsinformatie op papier te bewaren, heeft aangegeven de keuringsinformatie op een andere manier te willen gaan opslaan. Het grootste gedeelte van deze respondenten geeft aan keuringsinformatie digitaal te willen opslaan in een eigen database. Ook is er een toenemende behoefte om die digitale keuringsinformatie dan op te slaan in een gebouwbeheersysteem. Opvallend is de lage behoefte om keuringsinformatie van Liftinstituut op te slaan in een portaal van een andere (lift)partij. Slechts zes van de 192 respondenten (3%) kiest daarvoor.

Tabel 2.2

Tabel 3.1

Raadplegen van keuringsinformatie (Tabel 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3) – Aantal respondenten: 172

Het merendeel van de respondenten (116 van de 200) die keuringsdocumenten nu raadplegen via een eigen digitale database wil dit ook in de toekomst blijven doen (113 van de 200). Een deel van hen geeft aan keuringsinformatie ook te raadplegen via het klantportaal van Liftinstituut. Opvallend is het lage aantal respondenten dat keuringsinformatie raadpleegt via een portaal van een andere (lift)partij. Slechts drie van de 200 respondenten geven aan dit te doen (1,5 %). En dertien van de 172 respondenten geven aan dit te willen gaan doen.

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 4

Delen van keuringsinformatie met andere (lift)partijen (Tabel 4) – Aantal respondenten: 200

Eén derde van de respondenten (67 van de 200) wil niet dat Liftinstituut keuringsinformatie deelt met andere (lift)partijen. Een ander derde van de respondenten wil dat Liftinstituut keuringsinformatie deelt met de portalen van liftonderhoudsbedrijven. Opvallend is dat de portalen van de andere (lift)partijen het een stuk minder goed doen bij de respondenten. De portalen van (lift)softwarebedrijven zijn het minst populair. Slechts elf van de 200 respondenten wil dat Liftinstituut keuringsinformatie deelt met deze portalen.

Tabel 5

Het raadplegen van keuringsinformatie via portalen over drie jaar (Tabel 5) Aantal respondenten: 176

Het grootste gedeelte van de respondenten (86 van de 176) geeft aan over drie jaar keuringsinformatie te willen raadplegen via het klantportaal van Liftinstituut. Dat is twee keer zoveel als het aantal respondenten dat daar momenteel keuringsinformatie raadpleegt. Bij de externe partijen zijn de portalen van de onderhoudsbedrijven het populairst. Gemiddeld willen 31 van 176 respondenten over drie jaar keuringsinformatie raadplegen via deze portalen. De portalen van de (lift)softwarebedrijven zijn hier ook het minst populair. Gemiddeld veertien van de 176 respondenten geven aan over drie jaar keuringsinformatie te willen raadplegen via deze portalen. Opvallend is het hoge aantal respondenten (gemiddeld 45 van de 176) dat over drie jaar geen keuringsinformatie wil raadplegen.