CVG publiceert aanvullende veiligheidseisen gevelonderhoudsinstallaties

De CVG heeft vastgesteld dat de scheefstandbeveiliging van een bepaald type gevelonderhoudsinstallaties onvoldoende veilig is. Daarom moeten deze installaties aangepast worden. Ook is uitgesproken dat alle installaties van urentellers moeten worden voorzien.

De CVG (Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties) is een overlegorgaan van gebouweigenaren, keuringsinstanties, adviseurs, leveranciers en brancheorganisaties, dat via periodiek overleg veiligheidsknelpunten in de bestaande regelgeving rond gevelonderhoudsinstallaties bespreekt. De commissie vormt zich hierover een gemeenschappelijk oordeel en publiceert dat in de vorm van besluiten die door de branche als bindend worden beschouwd en dan ook onderdeel kunnen vormen van bedrijfs-RI&E’s en arbocatalogi.

PUBLICATIES VIA CVG.NL

De nodige besluiten zijn de afgelopen jaren door de CVG genomen met als doel onduidelijkheden op het gebied van wet- en regelgeving rond veiligheid en keuringen van gevelonderhoudsinstallaties weg te nemen. Waar nodig, gebeurt dit in overleg met de bevoegde instanties. Deze interpretaties worden gepubliceerd op www.commissieCVG.nl.

SCHEEFSTANDBEVEILIGING EN GEBRUIKSURENREGISTRATIE VERPLICHT

Vanaf 1 januari 2022 is verbeterde beveiliging tegen scheefstand verplicht bij gevelonderhoudsinstallaties met twee op het werkplatform gemonteerde takels. Er is namelijk een veiligheidsrisico vastgesteld na onderzoek van diverse (bijna)ongevallen met gevelonderhoudsinstallaties. Dit veiligheidsrisico is aanwezig als de vanginrichtingen alleen werken op oversnelheid. De scheefstand van het werkplatform kan bij deze installaties dan de maximale grens van 14° overschrijden. Indien de gondel langzaam scheef gaat, wordt de oversnelheid niet bereikt, waardoor de vanginrichting niet wordt geactiveerd. Daarnaast omvatten de veiligheidseisen van de CVG de verplichting van het registreren van de gebruiksuren, omdat het maximaal aantal gebruiksuren dat is voorgeschreven door de fabrikant van de hijsinrichting niet overschreden mag worden.

LIFTINSTUUT MAGAZINE

Lees meer over de aanvullende veiligheidseisen in Liftinstituut Magazine; nr. 326 van maart 2017. Ontvangt u het magazine nog niet? Vraag dan direct een abonnement aan voor €30,- per jaar en krijg de laatste uitgave gratis. Vraag uw abonnement aan via het contactformulier.