Gevelinstallaties keuringsplichtige via Arbowet

De Richtlijn machines schrijft een jaarlijkse inspectie door een deskundige voor. Binnen de commissie veiligheid gevelonderhoudsinstallaties (CVG) is vastgelegd dat alleen een onafhankelijke keuringsinstantie dit mag doen. De CVG specificeert daarmee ook de bepalingen uit de RI&E, onderdeel van de Arbocatalogus voor de schoonmaakbranche. Alle branchepartijen houden zich aan de CVG-uitspraken.

Liftinstituut Magazine ging in Maart 2016 uitgebreid in op de keuringsplicht van gevelonderhoudsinstallaties