Amendement aanvulling 3 op EN 81-1/2:1998

De werkgroep van CEN (het Europese normalisatiecomité), die zich bezighoudt met het up-to-date houden van de norm EN 81-1 en 2, heeft een samenvatting gemaakt van de wijzigingen die Amendement A3 inhoudt. Liftinstituut deelt ze graag met u.

WIJZIGING 1

Deze wijziging heeft betrekking op bevestigingssystemen van afschermingen die voor onderhoud en inspectie moeten kunnen worden verwijderd. Bij voorkeur moeten afschermingen op hun plaats blijven, en onderhoud en inspectie mogelijk maken zonder te worden verwijderd. U kunt daarbij denken aan beveiligingen die vereist zijn voor (tractie)schijven, lijschijven en kettingwielen in overeenstemming met par. 9.7 van de EN 81-1 en par. 9.4 van de EN 81-2.

Voor afschermingen van deurgrendelcontacten, zoals beschreven in par. 7.7.3.1.10 van de EN 81-1, is het toepassen van verbonden bevestigingsmiddelen reeds hierin opgenomen. Echter, in specifieke gevallen, afhankelijk van hoe een fabrikant zijn ontwerp kiest, kunnen er afschermingen zijn die wél weggenomen moeten kunnen worden en waar dit vereiste uit de nieuwe Richtlijn machines 2006/42/EG op van toepassing is.

WIJZIGING 2

Deze wijziging heeft betrekking op liften met zeer lage snelheden (tot en met 15 m/s). Normaal gesproken hebben liften in overeenstemming met EN 81-1 en EN 81-2 echter veel hogere nominale snelheden. Hierdoor heeft deze snelheidsbeperking geen praktische invloed op de gangbare liftontwerpen. In zeer bijzondere gevallen kan deze beperking uit de nieuwe Richtlijn machines 2006/42/EG toch van toepassing zijn.

WIJZIGING 3

Deze wijziging is het belangrijkste onderwerp van Amendement A3, dat de veiligheid van de kooi betredende of verlatende passagiers verbetert. Hoewel het risico van onbedoelde bewegingen op verdiepingen bij open deuren reeds gedeeltelijk is afgedekt door andere middelen (bijvoorbeeld door dubbele contacten en een dubbel uitgevoerde rem) zullen de resterende risico’s door deze aanvullende vereisten verder worden teruggebracht.

WIJZIGING 4

Deze wijziging is een verbetering in de veiligheid en toegankelijkheid voor alle liften die reeds werd aanbevolen in de CEN/Interpretatie 578 en nu is opgenomen in de normen.

OVERGANGSTERMIJN

Om voldoende tijd te geven om producten aan de hoofdonderwerpen 3 en 4 aan te passen, die geen betrekking hebben op de nieuwe Richtlijn machines, is een overgangstermijn van achttien maanden aangenomen (lees: tot en met 31 december 2011). Gedurende die termijn behouden de bestaande normen EN 81-1 en EN 81-2 met hun amendementen A1 en A2 het vermoeden van overeenstemming. De wijzigingen 1 en 2 moeten echter onmiddellijk geëerbiedigd worden in bovengenoemde specifieke gevallen, aangezien de nieuwe Richtlijn machines inmiddels van kracht is.