Liftinstituut maakt expertise nu ook toegankelijk voor Belgische markt als erkende EDTC

Sinds 1 februari is België een nieuwe Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC) rijker. Liftinstituut vzw (vereniging zonder winstoogmerk) verzorgt er nu preventieve inspecties en certificeringen van liften, roltrappen en andere hijs- en heftwerktuigen volgens de lokale en EU-wet- en regelgeving. Met de uitbreiding in België bouwt Liftinstituut verder aan zijn internationale netwerk. Klanten in Ierland, Finland, Singapore en de Caraïben werken al samen met het van oorsprong Nederlandse concern om de veiligheid van hun installaties te waarborgen.

EDTC én Europese Notified Body

John van Vliet, managing director Liftinstituut B.V. en technisch directeur Liftinstituut vzw: “We zijn er trots op dat we nu als EDTC en Europees erkende Notified Body kunnen bijdragen aan de liftveiligheid in België. Dat doen we niet alleen door middel van inspecties en certificeringen. Met trainingen en een jaarlijkse veiligheidscampagne willen we eveneens de liftgebruikers bewuster maken van veilig liftgebruik. Als vereniging zonder winstoogmerk leveren we zo ook een maatschappelijke bijdrage.”

Internationale keuringsorganisatie Liftinstituut maakt expertise nu ook toegankelijk voor Belgische markt als erkende EDTC

Verschil maken in kennis en dienstverlening

Van Vliet: “Onze inspecteurs en certificeerders zorgen er nu al bijna negentig jaar voor dat iedereen veilig en zorgeloos met de lift kan. We stellen onze uitgebreide kennis en ervaring dan ook graag ter beschikking aan gebouwbeheerders, lifteigenaren en de industrie in België.”

Behalve met kennis en ervaring wil Liftinstituut ook een verschil maken in dienstverlening: “Onze organisatie is zo ingericht dat we snel, efficiënt en zeer klantgericht kunnen acteren. Bovendien zorgen we voor een snelle terugkoppeling van de keurings- en certificeringsresultaten: op papier, digitaal of via ons klantportaal. Mocht een lift onverhoopt niet goedgekeurd worden, dan kunnen beheerders en eigenaren snel de hulp van hun onderhoudsfirma inroepen. Zo staat een lift nooit langer stil dan nodig.”

Objectief en betrokken

“Hoofdmoot in onze dienstverlening vormen onze preventieve liftinspecties. Daarnaast controleren en certificeren we ook goederenheffers, platformliften, roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties, bovenloopkranen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Als onafhankelijke organisatie doen we dat altijd objectief, eerlijk en transparant. Met ons keurmerk in de lift, of op welke hef- en hijsinstallatie dan ook, weten liftpassagiers dat gebouwbeheerders en -eigenaren er alles aan doen om de liftveiligheid te waarborgen.”

Wie meer wil weten over de dienstverlening van Liftinstituut in België kan terecht op www.liftinstituut.be. Op www.liftinstituut.com is meer te lezen over de internationale activiteiten van het concern.