Nieuwe EN 1808 voor gevelonderhoudsinstallaties

Sinds 13 mei 2016 moeten nieuwe gevelonderhoudsinstallaties voldoen aan de NEN-EN 1808:2015. De norm werd al toegepast, maar is sinds de ingangsdatum de enige norm met ‘vermoeden van overeenstemming’ met de Richtlijn liften. De nieuwe norm moet de veiligheid van dit soort installaties in lijn brengen met de huidige veiligheidsinzichten.

In Liftinstituut Magazine maart 2016 hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.