Europese Unie neemt EN 81-20 en EN 81-50 op in lijst geharmoniseerde normen

Op 6 augustus 2014 heeft CEN (Comité Européen de Normalisation) de nieuwe liftnormen EN 81-20 en EN 81-50 vrijgegeven voor publicatie. Met het vrijgeven van de uiteindelijke normen kunnen liftproducenten de nodige voorbereidingen treffen. De harmonisatie, die aanvankelijk in oktober zou plaatsvinden, is wat verlaat.

Op www.europa.eu staat de norm nu op een geconsolideerde lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de Richtlijn 95/16/EC voor Liften, gedateerd 12 december 2014. Toepassing van deze normen geeft nu het zogenaamde ‘vermoeden van overeenstemming’ met de essentiële eisen uit de Richtlijn liften.

Er is een overgangstermijn van iets meer dan drie jaar vastgesteld. Liften gebaseerd op de EN 81-1/2+A3 mogen dus geïnstalleerd en opgeleverd worden tot uiterlijk 31 augustus 2017, de datum waarop de norm wordt ingetrokken. Tot die datum kan dus zowel de norm EN 81-1/2 + A3 als de EN 81-20/50 worden gehanteerd om aan de eisen van de Richtlijn liften te voldoen.

VERNIEUWING EN 81-1/2+A3 HARD NODIG

Vernieuwing van de huidige norm EN 81-1/2+A3 was hard nodig. Deze is namelijk al vijftien jaar oud. Hoofddoelstelling van de nieuwe normen is om de veiligheid van liften weer in overeenstemming te brengen met de huidige inzichten. Onderzoek binnen de Europese Commissie, adviezen van brancheorganisaties en notified bodies, en interpretaties op de huidige normen gaven de aanzet tot de vernieuwing.

Ook inbreng vanuit onder andere Amerika en China is in de nieuwe normen verwerkt. De wens is immers dat de normen EN 81-20 en -50 kunnen groeien tot dé internationale standaard. Verder moeten de nieuwe normen qua structuur passen in de nieuwe opzet van liftnormen, zoals die binnen de werkgroep CEN TC 10 van de Europese Commissie is bepaald.

WIJZIGINGEN STAND DER TECHNIEK

Pieter Schaareman, manager Codes & Standards bij Liftinstituut, licht een aantal van de redenen voor de vervanging van de EN 81 normen toe. “Nieuwe normen zijn nodig in verband met wijzigingen in de stand der techniek, voor het herstellen van fouten in de oude normen en – heel praktisch – omdat op de oude normen al meer amendementen zijn aangebracht dan eigenlijk zijn toegestaan. Ook zijn in de nieuwe normen de publieke commentaren verwerkt, zowel vanuit de Europese lidstaten als vanuit andere landen, zoals China.”

GROTERE RUIMTE VOOR DE SCHACHTKOP

De nieuwe wijzigingen betreffen zowel de veiligheid van gebruikers als die van technici. “De grootste wijziging is dat in een aantal gevallen een grotere bouwkundige vrije ruimte in de schachtkop en in de liftput wordt voorgeschreven. En wel in de situatie dat er zich meerdere mensen op het kooidak kunnen bevinden.” Als tip geeft hij mee dat de verschillen tussen de oude en nieuwe normering zijn samengevat in de norm EN 81-12 en dat hierin ook kruisverwijzingen naar de verschillende normen zijn opgenomen.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EN 81-20 TEN OPZICHTE VAN DE EN 81-1/2

  • Ventilatie. Voor ventilatie zijn alleen eisen opgenomen voor zover het voor de lift nodig is; verder geldt de plaatselijke wetgeving.
  • Vrije ruimte op het kooidak. Als er meer mensen op het kooidak kunnen staan, moet de vrije ruimte daarop worden aangepast. Er moet dan dus in meer vrije ruimte worden voorzien.
  • Hulpmiddelen en signalering. Bij het overbruggen van de veiligheidslijn, bijvoorbeeld bij het zoeken van een storing, zijn speciale hulpmiddelen nodig en extra signalering.
  • Inspectiebesturing in de put. Afhankelijk van het risico is inspectiebesturing ook in de put verplicht.
    Sterkere deuren. Deuren moeten sterker zijn, een pendelproef is verplicht, en er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen worden geraakt door sluitende deuren.
  • Noodverlichting. Voor de noodverlichting geldt 1 lux in plaats van 1 Watt.
  • Ophanging. Wat de ophanging betreft wordt verwezen naar de nieuwe norm voor draagmiddelen. Verder is er een verplichting om beveiliging tegen ‘takelen’ aan te brengen.