Overgangstermijn van EN 81-1/2:A3 naar nieuwe EN 81-20 eindigt op 31 augustus 2017

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Europese norm voor liften, de EN 81-20, is vastgesteld dat naast deze nieuwe norm ook de oude nog ongeveer drie jaar toegepast mag worden. De overgangstermijn, dus de mogelijkheid om liften op te leveren die gebouwd zijn op basis van de ‘oude’ norm EN 81-1/2:A3, eindigt op 31 augustus 2017.

De meeste liftfabrikanten hebben de gegeven tijd goed gebruikt om hun fabricageprocessen in te richten op productie van personenliften conform de EN 81-20. Inmiddels leveren zij ook al volop op basis van de nieuwe norm.

31 AUGUSTUS HARDE DATUM

In het verleden gebeurde het wel eens dat een overgangstermijn werd opgerekt om knelpunten – bijvoorbeeld door grote vertragingen bij bouwprojecten – op te lossen. Vanwege vragen vanuit de markt hierover heeft Liftinstituut onder andere tijdens internationaal overleg van Notified Bodies navraag gedaan. Daarbij is vanuit de Europese Commissie meegegeven dat 31 augustus 2017 een harde datum is, gezien de lange overgangstermijn en gezien het feit dat dit altijd helder en consequent naar de markt is gecommuniceerd.

OP TIJD

Heeft u een project waarbij het spannend kan worden of de lift tijdig opgeleverd zal worden? Dan is het goed om te weten dat Liftinstituut geen mogelijkheid heeft om na 31 augustus 2017 eindcontroles of ingebruiknamekeuringen te verrichten op basis van de EN 81-1/2:A3. Zorg dus dat de ‘nieuwbouwkeuring’ van liften op basis van deze norm vóór 31 augustus kan plaatsvinden.