Actueel

Nieuwe Richtlijn liften van kracht per 20 april 2016: bestaande ingetrokken

08-07-2016
Op 29 maart 2014 is de nieuwe Richtlijn liften gepubliceerd. Deze nieuwe Richtlijn is in elke Europese lidstaat van kracht geworden op 20 april 2016. De nieuwe Richtlijn liften heeft gevolgen voor u als u liftinstallateur bent, of als u importeur of distributeur bent van liftcomponenten en veiligheidscomponenten. Of als u namens hen gemachtigd bent.

Machinekamerloze lift viert 20-jarig jubileum

20-06-2016
De ontwikkeling van de machinekamerloze lift was de belangrijkste liftinnovatie eind 20e eeuw. KONE Nederland werkte voor het borgen van de veiligheid nauw samen met het Liftinstituut. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij één van de eerste ‘Greenstars’ op 17 juni 2016 stonden bewoners, beheerder, KONE en Liftinstituut hier even bij stil.

Liftinstituut stapt over op digitaal: uw e-mailadres doorgeven

08-06-2016
Vanaf 1 juli 2016 verstuurt Liftinstituut alle rapporten, certificaten, aankondigingen en facturen per e-mail. Zo zijn klanten sneller op de hoogte van belangrijke informatie. Ook draagt digitale verzending bij aan een duurzamere manier van werken: er komt geen papier meer aan te pas en er is geen transport nodig.

Woningstichting Patrimonium en Lakeman Liften winnen Liftinstituut Safety Award 2015

15-04-2016
Ludo Kobes, hoofd onderhoud van Christelijke Woningstichting Patrimonium in Groningen, nam onlangs de Liftinstituut Safety Award 2015 voor lifteigenaren in ontvangst. De Award wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt aan de beheerder of eigenaar van liftinstallaties waar tijdens de liftkeuringen de minste tekortkomingen worden vastgesteld. Ook voor liftonderhoudsbedrijven is er nu een Safety Award. Die ging naar Lakeman Liften te Katwijk.

Nieuwe Richtlijn liften: aanwijzing Liftinstituut als Notified Body vernieuwd

04-04-2016
Inspectie SZW heeft de Notified Body-aanwijzing van het Liftinstituut vernieuwd op grond van het Warenwetbesluit liften 2016. De nieuwe aanwijzing is gebaseerd op de door het Liftinstituut verkregen uitbreiding van de accreditatiescope op de nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU (zie www.rva.nl).

Pagina's