EN 115-normen rond roltrapveiligheid aangevuld

De familie van de EN-115-roltrapnormen is uitgebreid met de EN115-4. In het verleden zijn de EN115-1+A1:2010, de EN115-2 en de EN115-3 al uitgebracht. Daar is nu NPR-CEN/TS 115-4:2014 aan toegevoegd, met alle tot in 2014 ingediende interpretatievragen en -antwoorden.

In 2010 is de roltrappennorm, gepubliceerd in 1998, geactualiseerd onder de titel: EN115-1:2008+A1:2010. Dit is de vernieuwde en geharmoniseerde norm waaraan nieuwe roltrappen/rolpaden en hellingbanen moeten voldoen en op basis waarvan een vermoeden van overeenstemming met de essentiële veiligheidseisen uit de Richtlijn machines aangetoond kan worden. De vervaardigingsnorm dus.

LATERE AANVULLINGEN

De EN115-2 (SNEE) kwam als aanvullende norm in hetzelfde jaar uit. Dit is een aanbevelingsnorm voor het upgraden van oude roltrappen/paden en hellingbanen naar een hoger veiligheidsniveau en/of naar de huidige stand van de techniek.

De EN115-3 is een bundeling/opsomming van alle verschillen tussen de oude EN115 en de nieuwe EN115-1+A1:2010.

INTERPRETATIES GEBUNDELD

De nieuwe aanvulling NPR-CENTS 115-4 is een bundeling van alle tot in 2014 aangevraagde en beantwoorde interpretatievragen die waren ingediend door EU lidstaten. Dit is geen geharmoniseerde norm zoals de EN 115-1, maar een door de CEN uitgegeven technisch specificatieblad (TS), waarin aanvullende informatie wordt gegeven. Het heeft hiermee dus ook niet de status als de eerder genoemde norm. Interpretaties die zijn meegenomen bij de revisie-update van de EN115-1:2008. De vragen die na 2008 zijn binnen gekomen bij de CEN tot in 2014 zijn dus beantwoord.

ZUILEN VOOR LEUNINGBANDEN

Een belangrijke interpretatievraag was die over het plaatsen van zuilen voor de leuningbanden. Tegenwoordig worden in toenemende mate zuilen voor de leuningbanden geplaatst, vooral op stations. Met als doel de verkeersstromen van personen naar de roltrap/het rolpad te reguleren. Ook worden de zuilen uit esthetisch oogpunt geplaatst, bijvoorbeeld in winkelcentra. Maar onder welke voorwaarden is dat toegestaan?

Om een antwoord te geven op deze interpretatievraag is een risicoanalyse gemaakt en is hierover uitvoerig in de desbetreffende CEN-commissie gediscussieerd. Dit resulteerde in document N 119, onderdeel van de NPR-CEN/TS 115-4. Hierin zijn verschillende voorbeelden van zuilen weergegeven met daarbij de toelaatbare afstanden tot de roltrappen en de in die gevallen noodzakelijke aanvullende maatregelen.