MP Devenco-TLC besteedt keurings-assistentie uit aan Liftinstituut

Sinds 1 januari 2017 verzorgt Liftinstituut de keuringsassistentie bij de door hen uitgevoerde keuringen van liften waarvan MP Devenco-TLC het onderhoud verzorgt. Ook voert Liftinstituut op verzoek van dit liftbedrijf op elke installatie die zij onderhouden een onafhankelijke onderhoudscheck uit. In dit artikel geven Peter Weijermans en Ronald van der Putten, respectievelijk directeur van en bedrijfsleider bij MP Devenco-TLC, aan waarom ze hiervoor gekozen hebben en welke voordelen dit met zich meebrengt.

Aanleiding

Van der Putten geeft aan wat de aanleiding voor het uitbesteden van de assistentie bij keuringen was: “Onderhoud is bij ons het primaire proces, waar we zoveel mogelijk monteurs voor willen kunnen inzetten. Het verlenen van assistentie bij keuringen door onze eigen monteurs is dus een verstoring hiervan en kost relatief veel tijd. Daarnaast heeft de aanwezigheid van monteurs bij keuringen relatief weinig toegevoegde waarde. We laten de assistentie bij keuringen die Liftinstituut uitvoert daarom liever door henzelf verzorgen, zodat wij ons ‘productieapparaat’ op een efficiëntere manier kunnen inzetten. Daarbij speelt ook mee dat het steeds moeilijker is om goede technische mensen te vinden, omdat deze steeds schaarser worden. Ook zetten we onze mensen het liefst in bij werkzaamheden waar hun kwaliteit het beste tot zijn recht komt. Daarvan is, naar mijn mening, eerder sprake bij onderhoud dan bij keuringsassistentie.”

Voordelen

In totaal gaat het bij MP Liften om ongeveer 3.000 keuringen per jaar. Weijermans: “Nu we geen monteurs meer hoe- ven in te zetten voor assistentie daarbij, besparen we hiermee zo’n twee uur per monteur, dus reken maar uit. En dan heb ik het nog niet eens over de reistijd en voorbereidingstijd van de monteurs. En als de keuring rond een uur of 3 pas klaar is, hebben zij ook weinig tijd meer voor onderhoud ergens anders daarna. Door deze nieuwe aanpak voorkomen we dus ook leegloop. Een ander voordeel van het niet meer zelf assisteren bij keuringen, is dat onze planningsafdeling hierdoor ook ontlast wordt. Ze hoeven immers geen assistentie bij de keuringen meer in te plannen omdat Liftinstituut zélf de planning hiervan verzorgt en bewaakt wanneer de lift weer gekeurd moet worden.”

Onderhoudscheck

Ze zijn blij dat in overleg met Liftinstituut tot deze oplossing is gekomen. “Er is goed met ons meegedacht. Liftinstituut kwam ook met het voorstel om de assistentie bij keuringen te combineren met het uitvoeren van onderhoudschecks. Twee-in-één dus. Een prima idee, dat we direct hebben overgenomen. Eerder lieten we de kwaliteit van het onderhoud door onze monteurs ook al checken door een onafhankelijke adviseur, maar dat gebeurde op basis van een aselecte steekproef. Door de onderhoudscheck te combineren met assistentie bij de keuring, komen alle installaties aan de beurt en krijgen we een nog beter beeld van hoe onze onderhoudsmonteurs in de breedte functioneren.” Naar aanleiding van onze opmerking dat adviseurs misschien bang zijn om hierdoor ’business’ te verliezen, is Weijermans van mening dat zij deze ontwikkeling juist zouden moeten zien als een kans, in plaats van een bedreiging. “Ze moeten er dan wél voor zorgen dat hun businessmodel blijft aansluiten op nieuwe ontwikkelingen in de markt en hierin ook zélf meegaan.”

Snelle en duidelijke keuringsrapportage

Als enige nadeel van het niet assisteren van monteurs bij de keuring noemt Van der Putten dat de monteurs niet al direct na de keuring weten wat de keuringspunten zijn. “Daarom hebben we als voorwaarde gesteld dat Liftinstituut na de keuring snel en ook heel helder naar ons en de klant rapporteert, zodat er geen discussie kan ontstaan over hun bevindingen. Het liefst leggen we binnen twee weken na ontvangst van het keuringsrapport een voorstel hiervoor aan onze klanten voor. Klanten willen de meeste keuringspunten namelijk zo snel mogelijk verholpen hebben, of deze nu urgent zijn of niet.”

Nog wat ‘koudwatervrees’

MP Liften werkt voor keuringen niet alleen samen met Liftinstituut, maar ook met andere keuringsinstanties. Ook díe instanties zijn door MP Liften benaderd met de vraag of zij zélf kunnen zorgen voor assistentie bij keuringen. Weijermans: “Hierover denken ze nog na, maar dit gaat waarschijnlijk wel gebeuren.” Hij signaleert wel wat ‘koudwatervrees’, ook bij liftonderhoudsbedrijven, om de assistentie bij keuringen te laten uitvoeren door keuringsinstanties. “Vreemd eigenlijk, gezien de voordelen. Je laat als je hier niet voor kiest als liftonderhoudsbedrijf toch een kans aan je voorbijgaan voor een efficiëntere bedrijfsvoering. En je bespaart ook kosten door deze aanpak.”

Duidelijke scheiding van taken

Zowel Van der Putten als Weijermans willen niet dat de keuringsassistent aanvullende ondersteuning biedt, zoals het bijvullen van oliepotjes of afstellen van een rammelende deur. Ze zijn daarin heel stellig: “Het is juist belang- rijk om een duidelijke scheiding te houden tussen het werk van de inspecteur en het werk van de onderhouds- monteur. De inspecteur moet alleen keuren en de kwaliteit van het onderhoud checken, maar niet ook nog onderhoudstaken uit gaan voeren. Anders lopen zaken te veel door elkaar.”

Meer afstemming gewenst

Waar ze wél meerwaarde in zien, is een inspanning vanuit Liftinstituut voor het gelijktrekken van de eisen bij periodieke keuringen tussen de verschillende landen. Van der Putten: “We onderhouden zowel liften in Nederland als in België en merken daarbij dat deze eisen heel verschillend zijn, wat het operationeel soms best lastig maakt. En ook bij nieuwbouwkeuringen (overeenstemmingsonderzoek, redactie) zien we dat, al zijn daar de verschillen in keuringseisen minder groot. Ook is opvallend dat in België keuren zonder assistentie gebruikelijk is en in Nederland niet. Daar ligt nog een uitdaging op Europees niveau.”

VIP-liftkeuring

Met de VIP-liftkeuring (VIP staat voor Volledig Inspectie Pakket) besteedt u de zorg rond de periodieke liftkeuring geheel uit aan Liftinstituut. De onafhankelijke keuring vindt altijd op tijd plaats, omdat we zelf zorgen voor assistentie en niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het onderhoudsbedrijf. Dat scheelt u in de kosten. Ook handig: met VIP verzorgt Liftinstituut een gratis onderhoudscheck voor u. Zo heeft u inzicht in de prestaties van uw onderhoudsbedrijf. Lees meer over de VIP-liftkeuring