Europese commissie: lichtscherm geen alternatief voor kooiafsluiting

Bij platformliften en goederenheffers wordt regelmatig een lichtlijst toegepast, als alternatief voor kooiafsluiting. Dit wordt door in ieder geval één keuringsinstantie geaccepteerd, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat in de markt. Daar komt nu een einde aan.

Felicia Stoica  (policy officer bij de Europese Unie)  heeft tijdens het recente horizontaal notified-bodyoverleg machines een uitspraak gedaan over de interpretatie van het begrip ‘volledig gesloten kooi’. Dit naar aanleiding van een brief over dit onderwerp vanuit de Europese Platform & Trapliften Association (EPSA). Hierin werd gemeld dat notified bodies de omschrijving ‘geheel gesloten kooi’ uit de Richtlijn machines verschillend interpreteren.

“GEEN ENKELE AFWIJKING TOEGESTAAN”

Mevrouw Stoica verwijst naar de exacte bewoording in artikel 6.4.1 van de Richtlijn machines en naar paragraaf 371 van de blue guide (de handleiding): “Geen enkele afwijking van deze definities is toegestaan​​.” Sommige notified bodies hebben een lichtscherm geaccepteerd als alternatief om te voldoen aan de voorwaarde ‘volledig gesloten’. De Europese Commissie is van mening dat dit niet juist is. Als aanvulling daarop stelt de Europese Commissie dat een lichtscherm alleen mag worden gebruikt wanneer de lift is voorzien van een zogenaamde vasthoudbesturing, en dus niet in combinatie met een overnamebesturing.

MACHINE WORKING GROUP

Overnamebesturing wordt regelmatig toegepast bij goederenliften met personenbegeleiding. Later dit jaar zal de Europese Commissie in een notitie nadere uitleg vragen over dit onderwerp aan de Machine Working Group. De nieuwe norm voor langzaam lopende liften met een volledig gesloten kooi (de prEN 81-42 ), die momenteel binnen de normalisatiewerkgroep CEN/TC 10 ontwikkeld wordt, zal zich ook buigen over dit onderwerp.