Wat te doen bij asbest in de liftmachinekamer?

En dan wordt er opeens asbest aangetroffen in de liftmachinekamers. Wat moet je dan doen? Een ziekenhuis pakte meteen door, sloot enkele liften af en startte direct met de saneringswerkzaamheden. Is zo’n ingrijpende aanpak nodig? Wat zegt de wet?

Een ziekenhuis stelde enige tijd geleden een deel van de liften buiten gebruik. Een inspectiebedrijf had asbest aangetroffen in enkele liftmachinekamers. Het ziekenhuis nam deze ingrijpende maatregel om maximale veiligheid te garanderen voor de medewerkers. Bij een liftopsluitingen storingen van de lift kunnen zij de technische ruimte namelijk niet zonder voorzorgsmaatregelen betreden.

WAT GEBEURDE ER NA DE CONSTATERING VAN ASBEST?

Er werden direct de nodige acties in gang gezet. Patiënten en bezoekers moesten andere, goed bewegwijzerde looproutes volgen, en het personeel werd gevraagd tijdelijk zo veel mogelijk de trap te nemen. De eerste saneringswerkzaamheden in de technische ruimtes van de liften konden al binnen enkele dagen worden afgerond. Uiteindelijk waren de eerste liften weer snel in bedrijf.

WAS DEZE AANPAK ZINVOL OF OVERDREVEN?

Het antwoord op deze vraag is duidelijk en simpel: het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet van 1993 (sinds 1 juli 1997 opgegaan in het Arbeidsomstandighedenbesluit) schrijft voor dat er geen blootstellingsrisico’s aan asbest mogen zijn. Dus bij ontdekken van asbest is dit de juiste en ook wettelijk verplichte aanpak.

WAT TE DOEN ALS U ASBEST VERMOEDT OF VASTSTELT BIJ LIFTEN?

Wordt u geconfronteerd met asbest in uw gebouw, min of meer toevallig of via een in uw opdracht uitgevoerde inspectie? Dan moet u zich houden aan het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet. Kern daarbij is dat er geen blootstelling aan asbest mag plaatsvinden. Alleen een deskundig verwijderingsbedrijf mag asbest uit bouwwerken en objecten verwijderen. Indien u, als werkgever, plannen heeft asbest uit een bouwwerk te verwijderen, dan moet u als opdrachtgever een sloopvergunning bij de gemeente aanvragen.

BENT U VERPLICHT OM EEN ASBESTINVENTARISATIE TE LATEN UITVOEREN?

Het uitvoeren van een asbestinventarisatie in een niet-sloopsituatie is op basis van de landelijke regelgeving niet verplicht. Is een asbesthoudend product rechtmatig toegepast, dus voor het verbod in 1993, dan is er geen verplichting om dit materiaal te verwijderen in een binnenomgeving. Voorwaarde is wel dat dit product nog in goede staat is: ‘hecht gebonden’.