‘Blauwe gids’ 2016: geactualiseerde richtlijnen voor uitvoering EU-productvoorschriften

De Gids voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen die op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak tot stand zijn gekomen – de ‘Blauwe Gids’ – werd in 2000 gepubliceerd en is nu geactualiseerd.

Actualisering was nodig om nieuwe ontwikkelingen in aanmerking te nemen en om te zorgen dat een zo breed mogelijke eensgezindheid bestaat over de tenuitvoerlegging van het nieuwe wetgevingskader (NWK) voor het in de handel brengen van producten. Deze nieuwe versie van de gids bouwt voort op de vorige editie, maar bevat ook nieuwe hoofdstukken (bijvoorbeeld over de verplichtingen van marktdeelnemers en over accreditatie) en geheel herziene hoofdstukken (zoals die betreffende normalisatie of markttoezicht). De gids heeft eveneens een nieuwe titel gekregen.

BETER INZICHT

Deze gids is bedoeld om bij te dragen aan een beter inzicht in de productvoorschriften van de EU en aan meer uniformiteit en samenhang in de toepassing daarvan in verschillende sectoren en in de interne markt als geheel. De gids is bestemd voor de lidstaten en voor anderen die op de hoogte dienen te zijn van de bepalingen die het vrije verkeer van goederen waarborgen, en die een hoog niveau van bescherming in de hele Unie garanderen (zoals brancheorganisaties, consumentenorganisaties, normalisatie-instituten, fabrikanten, importeurs, distributeurs, conformiteitsbeoordelingsinstanties en vakbonden). Dit document is uitsluitend bedoeld als leidraad — alleen de tekst van het harmonisatiebesluit van de Unie zelf is rechtsgeldig.

Bekijk hier de Blauwe Gids 2016