Nieuwe richtlijn liften van kracht per 20 april 2016: bestaande ingetrokken

Op 29 maart 2014 is de nieuwe Richtlijn liften gepubliceerd. Deze nieuwe Richtlijn is in elke Europese lidstaat van kracht geworden op 20 april 2016. De nieuwe Richtlijn liften heeft gevolgen voor u als u liftinstallateur bent, of als u importeur of distributeur bent van liftcomponenten en veiligheidscomponenten. Of als u namens hen gemachtigd bent.

De belangrijkste veranderingen in de Richtlijn liften:

 • In de nieuwe Richtlijn liften is de beveiligingsinrichting tegen onbedoelde beweging (unintended car movement protection, oftewel UCMP) een veiligheidscomponent geworden.
 • De nieuwe Richtlijn liften beschrijft voor elke marktdeelnemer zijn specifieke verplichtingen. Marktdeelnemers zijn de liftinstallateur en de fabrikant of de door hen geautoriseerde vertegenwoordiger, de importeur en de distributeur van veiligheidscomponenten.
 • Markttoezichthouders, zoals de inspectie SZW voor liften en veiligheidscomponenten voor liften, kunnen op de naleving van de verplichtingen van de Richtlijn liften controleren.
 • Als liftinstallateur moet u erop letten dat de veiligheidscomponenten die u inkoopt vanaf 20 april 2016, inclusief de UCMP’s dus, moeten zijn voorzien van een CE-markering en EU-conformiteitsverklaring. Veiligheidscomponenten die al vóór 20 april 2016 op de EU-markt zijn gebracht, mogen echter ook na die datum nog in een lift worden ingebouwd met de oorspronkelijke EG-verklaring van overeenstemming volgens de huidige Richtlijn liften 95/16/EG. Voor liften die na 20 april 2016 worden opgeleverd, moet wél altijd een EU-conformiteitsverklaring volgens de nieuwe Richtlijn liften worden afgegeven.
 • Als distributeur van veiligheidscomponenten, inclusief de UCMP’s dus, moet u ervoor zorgen dat u deze vanaf 20 april 2016 levert inclusief CE-markering en EU- conformiteitsverklaring, conform de nieuwe Richtlijn liften. Veiligheidscomponenten die al vóór die datum op de EU-markt zijn gebracht, mogen echter ook na 20 april 2016 nog worden geleverd, met de oorspronkelijke EG-verklaring van overeenstemming volgens de huidige Richtlijn liften 95/16/EG.
 • Als importeur van veiligheidscomponenten die van buiten de EU worden geïmporteerd, inclusief de UCMP’s dus, moet u ervoor zorgen dat u deze vanaf 20 april 2016 levert inclusief CE-markering en EU-conformiteitsverklaring, conform de nieuwe Richtlijn liften.
 • Productmarkering van veiligheidscomponenten moet worden uitgebreid, zodat voor elk individueel veiligheidscomponent herleidbaar is aan wie deze geleverd is.
 • De EG-verklaring van overeenstemming moet volgens de nieuwe Richtlijn liften de EU-conformiteitsverklaring gaan heten.
 • Als u componenten of liften beschikbaar heeft gemaakt en een onveiligheid hierin ontdekt heeft, moet u dit voortaan ook bij de overheid melden. U moet hiervan een register bijhouden.
 • Liftinstallateurs, fabrikanten en importeurs moeten klachten over hun producten onderzoeken en daarop maatregelen nemen en een klachtenregister bijhouden.
 • Voor alle marktdeelnemers geldt in de nieuwe Richtlijn liften een striktere bewaarplicht van tien jaar van de technische documentatie, leveringsinformatie, de EU-conformiteitsverklaring en, indien van toepassing, de EG-typecertificaten. Notified bodies zijn zelfs vijftien jaar verplicht om informatie over de door hen verstrekte certificaten en technische dossiers te bewaren.
 • De nieuwe Richtlijn liften moet uiterlijk 20 april 2016 in het nieuwe Warenwetbesluit liften (‘Warenwetbesluit liften’) worden opgenomen.

Keuringen gebruiksfase onveranderd

De nieuwe Richtlijn liften heeft alleen invloed op het verhandelen en in gebruik stellen van veiligheidscomponenten en liften. Aan de keuring van liften in de gebruiksfase verandert dus niets. Notified bodies zullen op basis van de nieuwe regelgeving opnieuw worden aangewezen. Accreditatie door de Raad voor Accreditatie wordt daarbij een onvoorwaardelijke eis.

Internationale checklist

Liftinstituut heeft voor haar nationale en internationale relaties een checklist ontwikkeld waarmee zij zelf kunnen vaststellen of ze de nodige acties rond de invoering van de nieuwe Richtlijn liften voltooid hebben. Wilt u deze check ook doen? Ga naar https://www.research.net/r/G6767GD.

Begeleiding

Wilt u een controle-audit laten doen waarbij we samen met u beoordelen of u klaar bent voor de nieuwe Richtlijn liften? Of wilt u op een andere manier begeleid of geïnformeerd worden? Neem dan contact op met uw accountmanager.