Hekwerk als dakrandbeveiliging wint langzaam terrein

Tijdens de BouwBeurs in februari 2010 kregen vooral dakrandbeveiligingen in de vorm van hekwerken wat meer aandacht.

We vroegen Alex ten Wolde, verkoper bij Skysafe, waarom er relatief veel aandacht in de markt is voor valbeveiliging met lijnsystemen en harnasgordels, terwijl de Arbowet dit juist als laatste redmiddel ziet en vanuit de arbeidshygiënische strategie om collectieve maatregelen vraagt.

Hekwerk beter en op termijn goedkoper

Ten Wolde geeft hierbij aan dat lijnsystemen in aanschaf het goedkoopst zijn. “Wij zijn opgehouden om betere en veiligere oplossingen aan te bieden. Want dan verlies je het. De aannemer wil namelijk toch het goedkoopste. Dat kan hij krijgen, ook al staan we hier eigenlijk niet achter. Hebben we de order, dan gaan we in gesprek met de aannemer en zijn opdrachtgever. We leggen dan uit dat dakrandbeveiliging in de vorm van hekwerk beter en op termijn ook goedkoper is. Het komt steeds vaker voor dat de opdrachtgever van de aannemer hier alsnog mee akkoord gaat.”